Astragalus vesicarius

Fabaceae: Astragalus vesicarius /Подутоплодно сграбиче/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Astragalus glycyphyllos

Fabaceae: Astragalus glycyphyllos /Сладколистен клин/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони […]
 

Литературни източници

epub версия chm версия apk версия онлайн версия Алексиева А., Божанска Т. & Найденова Й. 2016. Биохимична оценка на селекционни линии пролетен фий (Vicia sativa L. ssp. sativa) и възможности […]

 

Fabaceae

Amorpha fruticosa, Anthyllis montana, Anthyllis vulneraria, Astragalus glycyphyllos, Astragalus monspessulanus, Astragalus onobrychis, Astragalus physocalyx Bituminaria bituminosa Chamaecytisus absinthioides, Chamaecytisus albus, Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus calcareus, Chamaecytisus ciliatus, Chamaecytisus frivaldszkyanus, Chamaecytisus hirsutus, […]

 

Зоналност на растителната покривка

Флорен комплекс: съвкупност от видове, родове и семейства с обща история. Флористично райониране Разграничават се съподчинените единици: царство, област, провинция,  окръг и район. Флористични царства включват ендемични семейства и родове. […]

 

Хербариум на Аграрен университет – Пловдив (SOA)

Хербариумът SOA (по Index Herbariorum) обединява хербарните колекции на бившия Висш Селскостопански Институт в София и на Аграрния Университет в Пловдив. Хербариумът е служил за основен източник на информация при […]

 

Реликти, ендемити, космополити

Реликти широко разпространени през миналите геологични епохи Поради изменения в климатичните условия са с твърде ограничен ареал (реликтов) С различна еволюционна възраст Според името на епохата през която са били […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти