Скални растения

Скални местообитания Заемат ограничено пространство. Слабо развит почвен слой или липсва. Равномерен температурен режим … Биологични особености на скалните растения Едри, със слабо развита надземна и силно развита подземна част; […]

 

Oтдел Polypodiophyta /Папратообразни/

Обща характеристика Древна група растения Изключително разнообразие от съвременни форми (най-голямо разнообразие в тропиците) Космополитно разпространени По-голяма част по влажни места, по-малко са водни и ксерофитни В субтропиците и умерени […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти