Stoyanov& Raycheva 2012. Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural university

PDF Stoyanov K.H. & Raycheva Ts.G. 2012. Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural university – Plovdiv (SOA). В: Титок В. Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия […]

 

Dianthus barbatus

Caryophyllaceae: Dianthus barbatus /Брадат карамфил/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Dianthus pinifolius

Caryophyllaceae: Dianthus pinifolius /Иглолистен карамфил/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Dianthus cruentus

Caryophyllaceae: Dianthus cruentus /Осилест карамфил/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Dianthus kitaibelii

Caryophyllaceae: Dianthus kitaibelii /Китайбелов карамфил/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Dianthus microlepis

Caryophyllaceae: Dianthus microlepis /Дребнолюспест карамфил/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Dianthus armeria

Caryophyllaceae: Dianthus armeria /Армериевиден карамфил/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони […]
 

Попова 1972. Материали по флората на България

Попова, М. 1972. Материали по флората на България Науч. труд. ВСИ "В.Коларов" Пловдив, т.21, No.1, Растениевъдство, 1972. 109-111. Резюме: В статията се съобщават два нови за българската флора вида: Anthriscus […]

 

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae – характеристика Arenaria rotundifolia, Cerastium alpinum, Cerastium banaticum, Cerastium decalvans, Cucubalus baccifer Dianthus armeria, Dianthus barbatus, Dianthus cruentus, Dianthus kitaibelii, Dianthus microlepis, Dianthus pinifolius Gypsophylla repens, Herniaria hirsuta, Lychnis […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти