Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Corallorhiza trifida, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza saccifera, Dactylorhiza sambucina, Epipactis purpurata, Epipactis helleborine, Gongora galeata, Gymnadenia conopsea, Himantoglossum caprinum, Limodorum abortivum, […]

 

Семейство Orchidaceae /Салепови/

Най-голямото семейство покритосеменни (22-25000), космополитни, с най-много видове в тропичните гори на Америка и Малайската област Фосилни данни показват, че са древна група Многогодишни тревисти растения с коренище, коренови или […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (задочно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект […]

 

Corallorhiza trifida

Orchidaceae: Corallorhiza trifida /Триделна коралка/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Cypripedium calceolus

Orchidaceae: Cypripedium calceolus /Венерино пантофче/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Група Eumycota – характеристика (Отдел) Oomycota, […]

 

виртуална библиотека

бърз достъп до книги на тема ботаника: част от книгите във виртуалната библиотека са с ограничен достъп, но можете да ги потърсите в оригинал от библиотеката на АУ Можете да […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти