Raycheva, Stoyanov & Kokova 2019. Inventory of Genus Primula in SOA

PDFRaycheva Ts., Stoyanov K. & Kokova P. 2019. Inventory of Genus Primula (Familly Primulaceae) in the Herbarium of Agricultural University – Plovdiv (SOA), Bulgaria Ecologia Balcanica, 11(2): 261-267. Abstract. Genus […]

 

dSOA: приложение за управление на хорологични бази данни

EXE приложение за управление на хорологични бази-данни Кирил Стоянов freeware за Windows, версия 2015-06: 5.06.2015, актуализация 12.12.2019. публикувана онлайн в Download.bg dSOA е специализирано приложение за управление и анализ на […]

 

20-08 Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA)

PDF Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) (20-08) Инфраструктурен проект 20-08 ръководител: гл. ас. д-р Кирил Стоянов екип: гл. ас. д-р […]

 

Stoyanov 2009. Status of the electronic documentation system in herbarium SOA

PDF Stoyanov, K. 2009. Status of the electronic documentation system in the Herbarium of Agricultural university – Plovdiv (SOA) In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and […]

 

Петков & Стоянов 2010. Инвентаризация на колекцията от Fagaceae в SOA

PDF Петков Ж. & Стоянов К. 2010. Инвентаризация на колекцията от сем. Fagaceae в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства […]

 

Карамфилова & Стоянов. 2015. Инвентаризация на сем. Hyacinthaceae, подсем. Hyacinthoideae в SOA

PDF Карамфилова И. & Стоянов К. 2015. Инвентаризация на сем. Hyacinthaceae Batsch ex Borkh подсем. Hyacinthoideae в хербариума на АУ-Пловдив (SOA) Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 59(1): 63-70. Karamfilova […]

 

Хербариум на Аграрен университет – Пловдив (SOA)

Хербариумът SOA (по Index Herbariorum) обединява хербарните колекции на бившия Висш Селскостопански Институт в София и на Аграрния Университет в Пловдив. Хербариумът е служил за основен източник на информация при […]

 

Хербариум SOA

За контакти: Кирил Стоянов Информация за хербариума на АУ-Пловдив (SOA) Some facts about the herbarium of AU-Plovdiv (SOA) Снимки на типови образци Pictures of types База-данни на типовите образци Database […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти