Епидерма от лист на Triticum aestivum

Епидерма от лист на Triticum aestivum /Мека пшеница/ [restrict]в снимката: дълги клетки, къси клетки, устица, затварящи клетки, околоустични клетки увеличение 10×8 увеличение 40×8 Всички снимки в галерията са със защитени […]

 

Алейронов слой и ендосперм от семе на Triticum aestivum

Алейронов слой и ендосперм от семе на Triticum aestivum /мека пшеница/ в снимката: плодна обвивка, семенна обвивка, остатък от нуцелус, алейронов слой, ендосперм със скорбялни зърна [restrict]обектив 10x обектив 40x […]

 

микроскопски снимки

Растителна клетка Хлоропласти в клетки от лист на Elodea canadensis Хромопласти в паренхимни клетки от Capsicum annuum Резервна скорбяла при различни видове Прости ексцентрични скорбялни зърна в грудка от Solanum […]

 

Poaceae

Aegilops geniculata, Aegilops triuncialis, Agropyron cristatum, Agrostis rupestris, Alopecurus arundinaceus, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Arundo donax, Avena fatua, Bothriochloa ischaemum, Briza media, Bromus inermis, Bromus squarrosus, Bromus tectorum, […]

 

Семейство Poaceae /Житни/

Космополити, съставят около 22% от растителната покривка С важна фитоценотична роля Жизнени форми: предимно тревисти, някои тропични видове храсти и дървета Корени: адвентивни → брадата коренова система Стъбла кухи или […]

 

Подотдели Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina

Гъби с начленен базидий В по-старите класификации обединявани в подклас Teliobasidiomycetidae или в клас Heterobasidiomycetes. По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и […]

 

Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми

Фенология Периодични сезонни изменения в живота на растенията, в зависимост от сезонните изменения на средата Фенофази: основни етапи на сезонното развитие набъбване и развитие на пъпките начало и край на […]

 

Морфологично и анатомично устройство на семето (semen)

[w] Произход на семето най-сложно устроените и успешни структури за безполово размножаване на висшите растения Първи доказателства: от края на девон най-вероятен предшественик: семенни папрати (Lyginopteridopsida) – вкаменелости на семена […]

 

Морфология на стъблото

Строеж Възли Междувъзлия Връхни и странични пъпки Онтогенетичен произход на стъблото Хистогенна теория на А. Шмит (1924) Вегетационене конус – апикална меристема с 2 слоя: външен туника (1-4 слойна); вътрешен […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти