Лекция Анатомия и морфология на растенията – ЕООС

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекции по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност "Екология и опазване на околната среда" се провеждат всеки понеделник от 15:00 до 17:00 в зала 316А на Катедра Ботаника и агрометеорология (3 етаж на Агрономически факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекции Ботаника – ЛГ и ДГ

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекции по ботаника за специалностите "Агрономство-Лозароградинарство" и "Декоративно градинарство" ще се провеждат всеки вторник в IV аудитория на АФ от 10:00 до 12:00 лектор: доц. д-р К. Стоянов

Лекция Анатомия и морфология на растенията – ЕООС

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекции по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност "Екология и опазване на околната среда" се провеждат всеки понеделник от 15:00 до 17:00 в зала 316А на Катедра Ботаника и агрометеорология (3 етаж на Агрономически факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекции Ботаника – ЛГ и ДГ

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекции по ботаника за специалностите "Агрономство-Лозароградинарство" и "Декоративно градинарство" ще се провеждат всеки вторник в IV аудитория на АФ от 10:00 до 12:00 лектор: доц. д-р К. Стоянов

Лекция Анатомия и морфология на растенията – ЕООС

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекции по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност "Екология и опазване на околната среда" се провеждат всеки понеделник от 15:00 до 17:00 в зала 316А на Катедра Ботаника и агрометеорология (3 етаж на Агрономически факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекции Ботаника – ЛГ и ДГ

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекции по ботаника за специалностите "Агрономство-Лозароградинарство" и "Декоративно градинарство" ще се провеждат всеки вторник в IV аудитория на АФ от 10:00 до 12:00 лектор: доц. д-р К. Стоянов

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти