Анатомично устройство на лист

Анатомична структура на листа

 • Определя се от функциите, които изпълнява – асимилация, газообмен и транспирация. [видео]
 • Голяма повърхност
 • Силно развит асимилационен паренхим
 • Добре развита система от междуклетъчни пространства, осигуряващи по-добро осветяване на хлоропластите и по-добър газо- и водообмен.
 • Малко механични и резервни тъкани.

Хистологичен състав на листа

Разположение на устицата по повърхностите на листа

 • Хипостоматичен – разположение по долната повърхност (при дорзовентрален тип, повечето двусемеделни)
 • Амфистоматичен – по двете повърхности на епидермата
 • Епистоматичен – по горната повърхност
 • Астоматичен – без устица (водни растения)


Дорзовентрално (гръбнокоремно) устройство на листИзолатерално (еднакволицево) устройство на лист


Листа на житни

 • Епидерма:
  • дълги и къси основни клетки;
  • външните стени на епидермата надебелени и инкрустирани с кремъчно вещество, често с восъчен налеп – придава гълъбовосив цвят
 • моторни (мехурести) клетки: натрупват водни запаси
 • Мезофил: еднороден. При видовете с C4 фотосинтеза – с ендодерма около проводящите снопчета (паренхимни клетки които изпълняват тъмнинната фаза на фотосинтезата).
 • Затворени колатерални проводящи снопчета в паренхимно влагалище (ендодерма)
 • Механични тъкани: склеренхимни влакна, разположени около проводящите снопчета и по хрущялния ръб на някои видове

Листа на голосеменни (иглолистни)

 • Епидерма: мъртви дебелостенни клетки, с кутикула и восъчен налеп
 • Устица: разположени в крипти
 • Хиподерма: 1-3 реда склеренхимни клетки под епидермата
 • Мезофил: еднороден, стените на клетките с гънки насочени навътре
 • Смолести канали, със склеренхим
 • Централни тъкани:
  • ендодерма

  • две проводящи колатерални снопчета, свързани с механична тъкан
  • проводящ паренхим – трансфузионна тъкан (живи и мъртви клетки)


Микроскопски снимки по темата:

Връзка между типа фотосинтеза и устройството на мезофила
Устройството на листния мезофил е пряко свързано с типа фотосинтеза. По-долу са показани 3 примера на листа, съответно с тип фотосинтеза C3, C4 и CAM.

Повече за типовете фотосинтеза можете да научите от курса по Физиология на растенията.


  Въпрос:

 1. Направете схеми на прерези на листа и поставете означенияСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2023. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 31.01.2023 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти