Съцветия (inflorescentes): характеристика, класификация


Обща характеристика на съцветията

 • Специализирани клонки с групи от повече или по-малко цветове.
 • Функция: увеличават ефективността и възможностите за опрашване.
 • Еволюционна посока: увеличаване броя цветове и намаляване на размерите.
 • Компактните съцветия се възприемат като единичен цвят и се считата за еволюционно най-напреднали.

Съставни части

 • Главна ос и странични оси (паракладии)
 • Прицветници и присъцветници

Класификация на съцветията

 • Според прицветниците:
  • фрондозни (асимилиращи листа)
  • брактеозни (видоизменени брактеи)
  • ебрактеозни (без прицветници)
 • Според нарастването на върха:
  • отворени
  • затворени

Различни класификационни схеми. Най-популярна по Федоров и Артюшенко (1979)

Прости съцветия

 • с удължена ос
  • грозд (racemus, botrys)
   • главна ос с цветове на дръжки;
   • отворен или затворен
   • едностранен или извит изправен или наведен
   • примери: Convallaria majalis /момина сълза/, Capsella bursa-pastoris /овчарска торбичка/ …
  • клас (spica):
   • главна ос с цветове без дръжки
   • примери: Plantago /живовляк/, Phelipanche /синя китка/, Antirrhinum majus /лъвска муцунка/ …
  • реса (amentum)
  • кочан (spadix): разновидност на класа, с месеста ос – Typha /папур/, Arum /змиярник/
 • със скъсена ос
  • сенник (umbella): цветове на дръжки върху силно скъсена ос – Cerasus avium /череша/, C. vulgaris /вишня/
  • щитовиден сенник:
   • цветове с нееднакво дълги дръжки, подредени на еднаква височина
   • примери: Malus /ябълка/, Cornus /дрян/ …

  • главица (capitulum): цветове без дръжки върху скъсена ос: Trifolium /детелина/
  • кошничка (corbula)
   • вариант на главицата
   • максимална компактизация
   • съцветно легло (receptaculum) и съцветна ообвивка (involucrum)
   • примери: сем. AsteraceaeCalendula officinalis /невен/, Leucanthemum vulgare /маргаритка/, Helianthus annuus /слънчоглед/, Achillea /равнец/, Chamomilla recutita /лайка/ ….

Сложни съцветия

 • Цимозоидни (симподиални) съцветия

  разклоняване на съцветието без различима главна ос; съставени от цимоиди (повтарящи се части)

  • Тирс (thyrsus)
   • метлицоподобни съцветия
   • страничните оси носят цимозни съцветия
   • размерите им намаляват от основата към върха
   • най-често с пирамидално – конусовидна форма
   • примери: Aesculus hippocastanum /конски кестен/, Cotinus coggygria /смрадлика/ …
  • Цимоид (cymoidium)

   закрит тирс – главната ос редуциранa

   • Монохазий
    • скорпионовиден: Boraginaceae /грапаволистни/
    • вълновиден: Freesia /фрезия/, Gladiolus /гладиолa/ …
   • Дихазий: Tilia /липа/, Dianthus /карамфил/ …
   • Плейохазий: Pelargonium /мушкато/, Solanum /картоф, кучешко грозде/ …
  • Циатий (cyathium)
   • еднополови цветове
   • в средата 1 плодников цвят, около него няколко тичинкови цвята
   • обвивка от покривните листа на редуцираните странични съцветия

   • примери: Euphorbia /млечки, коледна звезда/ …
  • Ценозома (coenosoma)
   • съцветие с еднополови цветове
   • страничните оси сраснали с главната
   • центробежно отваряне на цветовете
   • примери: Morus /черница/, Maclura pomifera /маклура/, Broussonetia pepyrifera /книжно дърво/, Urtica /коприва/ …

 • Рацемозоидни (моноподиални) съцветия
  • Сложен грозд (racema composita): цветове върху разклонения на главната ос (Fabaceae /Бобови/)
  • Метлица (panicula): прилича на тирс, но с моноподиални странични разклонения – Syringa /люляк/, Rumex /лапад/ …
  • Сложен клас (spica composita): разклонения със скъсени оси (класчета) и приседнали цветове – Poaceae /Житни/
  • Щит (corymbus): разполагане на цветовете в една равнина: Viburnum /калина/, Valeriana /дилянка/ …
  • Антела (anthella): разклоненията надрастват главната ос (Filipenfula /орехче/, Juncus /дзука/ …)
  • Сложен сенник (umbella composita): при Apiaceae /Сенникоцветни/

Агрегатни (съставни) съцветия

главна и странични оси с разнотипни съцветия:

 • сенник от класове: Cynodon dactylon /троскот/
 • метлица от класове: Avena /овес/, Festuca /власатка/ ….
 • щит от кошнички – Achillea /равнец/
 • грозд от сенници – Hedera helix /бръшлян/
 • метлица от кошнички – Artemisia /пелин/, Conyza /коница/ …

  Въпрос:

 1. Направете схема на всеки тип съцветие и обяснете как определя механизма на опрашване.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти