Разпространение на плодовете и семената

Разнообразни механизми изградени в процеса на еволюция, осигураващи най-широкото разпространение на цветните растения на земята

Анемохория: чрез вятъра

Хидрохория: чрез водата

Въздушни тъкани или разрастване на чашката: Cocos nucifera /кокосова палма/[w], Trapa natans /дяволски орех/[w], Nuphar lutea /бърдуче/[w]

Зоохория

от животни – бозайници, птици, влечуги, мравки

 • Екзозоохория
  приспособления за прикрепване към животните – кукички, власинки …

 • Ендозоохория
  • вкусни плодове, които животните изяждат
  • твърди плодове, които животните съхраняват
 • Мирмекохория – разпространение чрез мравки
  Семена богати на мазнини: с елейозоми, арилуси …

 • Орнитохория – чрез птици. Ярко оцветени плодове, обикновено с твърда семенна обвивка
  Тясна връзка между жизнения цикъл на белия имел Viscum album [w] с имеловия дрозд Turdus viscivorus[w]

Барохория

самостоятелно разсейване (автохория)

 • Гравитационно: зрелите семена се изсипват
 • Балистично: приспособления, които експлодират и могат да изхвърлят семената на известно разстояние – Ecballium elaterium /луда краставица/[w], Impatiens /слабонога/[w], Geranium /здравец/[w]

Антропохория

чрез човешка дейност  Въпрос:
  1. Посочете повече примери за всеки тип хорияСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти