Изменения под влияние на фактори с антропогенен произход. Димоустойчивост

Особености на антропогенните фактори

 • Антропогенни фактори: с бързо променящи се средни стойности, водят до замърсявания на въздуха, почвата и водата, до нарушаване на екологичното равновесие
 • Периоди в историята на Земята:
  • абиогенен (геохимичен)
  • биогенен (биохимичен)
  • антропогенен – от средата на XIX век
 • Антропогенен стрес: възниква в резултат от бързо променящите се условия в следствие на човешката дейност

Устойчивост на растенията към антропогенен стрес

Анатомо-морфологична димоустойчивост

 • Особености в строежа, които намаляват скоростта на постъпване на газове
 • Корелация с ксероморфни белези
 • Защита на епидермиса: дебела кутикула, дребни устица в крипти
 • Паренхим: най-уязвими са въздухоносните стаички на устицата
 • Цитологични промени
  • пластиден апарат: гранулация в стромата, раздуване на тилакоидите и целите хлоропласти
  • митохондрии: раздуване
  • протопласт: гранулация на цитоплазмата, вакуолизация, поява на липидни капки
  • силни увреждания: струпване на всички органели като плътна маса, разрушаване на тонопласта
 • Хистологични промени:
  • Деформация на клетките
  • Увеличаване на броя увредени клетки в долната епидерма и гъбчестия паренхим
  • Разпространение на уврежданията към палисадния паренхим и горната епидерма
 • Морфологични промени
  • Хлорози: петна по листата с друго оцветяване, дължащо се на разрушен фотосинтетичен апарат
  • Некрози: мъртви участъци в листата
  • Дефолиация (опадване на листата)

Степенуване на пораженията от антропогенните фактори

 • остри: с необратими промени в паренхимната тъкан
 • хронични: от периодични или системни действия с неголеми дози газове или аерозоли – дребни и разредени листа, частична дефолиация, понякога нежизнени семена
 • скрити: намалена жизненост, деструктивни промени в клетките, видими под електронен микроскоп

Мониторинг

 • система от наблюдения, оценки и прогнози за състоянието на околната среда
 • пасивен: изследване на слабите отклонения от нормата
 • активен: изпитване на въздействията върху тестови растения
 • растения биоиндикатори


  Въпроси:

 1. Каква е причината за увреждане на фотосинтетичния апарат при антропогенен стрес?
 2. Защо димоустойчивите растения имат ксероморфни белези?


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2017. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Онлайн версия обновена на 4.09.2017 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти