Ботаника II: Систематика на растенията

Систематика на растенията

Συστηματική των φυτών

курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър
доц. д-р Кирил Стоянов & доц. д-р Цветанка Райчева

Онлайн-курсът е с препратки към други сайтове с илюстрации и допълнителна информация.

Моля, съобразявайте се с факта, че това ръководство е със защитени авторски права. Ако желаете да препубликувате части от текста, трябва задължително да го цитирате по общоприетите правила.


Съдържание

Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят
Надцарство Prokaryota
Надцарство Eukaryota

 • Царство Mycetalia
 • Царство Vegetabilia

  Фитогеография
  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 1.07.2022 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително

   
 • rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
  Към лентата с инструменти