Препоръчвана литература

Препоръчвана литература за подготовка по Систематика на растенията (Ботаника II)

 1. Божилова Е., Kоева Й., Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Университетско издателство „Св. Kлимент Охридски“, София.
 2. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България.
 3. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 4. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 5. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 6. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 7. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 8. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 9. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 10. Тонков С., Божилова Е., Коева Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 11. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 2003 (2011). Определител на растенията в България. Акад. изд. АУ-Пловдив.
 12. Чешмеджиев И. & Попова М. 2010. Атлас на висшите растения. Акад. изд. АУ-Пловдив.
 13. Чешмеджиев И. & Стойчев Г. 2005. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 14. Стоянов Н., Стефанов Б. & Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 15. Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018. Атлас Фуражни бобови растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7.
 16. Стоянов К., Райчева Цв. & Чешмеджиев И. 2019. Определител на местни и чужди висши растения в България. Етап 1: Ключове за определяне до семейства. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-283-0.
 17. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 18. Флора на (Н.)Р. България – т. I – XI. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София
 19. Пеев Д., Владимиров В., Петрова А., Анчев М., Темнискова Д., Денчев Ц., Ганева А., Гусев Ч. (ред). Червена книга на Република България. T.I. Растения и гъби. БАН & МОСВ, София.
 20. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация „Биоразнообразие“, София.
 21. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 22. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]

(още източници – във виртуалната библиотека)


Стоянов К. & Райчева Цв. 2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.

онлайн издание под редакцията на К. Стоянов, обновено на 17.05.2020.

www.botanica.gallery

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти