Метаморфози на корена


видоизменени корени

Кореноплоди

 • Резервни органи, образувани от разрастване на главния корен и отчасти на стъблото
 • Силно развита паренхимна тъкан със запасни вещества (скорбяла, инулин, дизахариди)
 • Образуват се с участието на епикотила, хипокотила и главния корен
 • примери: Daucus[w] /морков/, Raphanus /ряпа/[w], Beta /цвекло/[w]

Коренови грудки

от странични и добавъчни корени:

 • Силно развита паренхимна тъкан с резервни хранителни вещества в страничните корени
  Примери: Dahlia /гергина/, Ipomoea batatas /батат/, Dioscorea /ямс/, Manihot esculenta /маниока/, Oxalis tuberosus /грудесто киселиче/, Helianthus tuberosus /гулия/ …
 • Различно разрастване на паренхима:
  • С разрастване на първичната кора: Ficaria verna /жълтурче/ [w]
  • С разрастване на кората и вътрешния цилиндър: Asphodelus/бърдун/ [w]
  • Разрастване на проводящия паренхим: Dahlia variabilis /гергина/[w]
  • Участие на целия добавъчен корен (Orchis[w]) или отделни негови части (Asparagus /зайча сянка/[w])

Фотосинтезиращи корени

 • При някои водни и епифитни растения
 • Сплеснати добавъчни корени с хлоропласти
 • При някои видове – само фотосинтезиращи органи
 • пример: Trapa natans /дяволски орех/[w]

Въздушни корени

 • При някои епифити от тропиците: Araceae /Змиярникови/, Orchidaceae /Салепови/ …
 • при някои видове се развиват до нормални почвени корени, при други не достигат почвата
 • поглъщат вода непосредствено от въздуха чрез тъканта веламен на кореновия връх

Дихателни корени

 • при растения в заливни или заблатени места, бедни на кислород
 • отрицателен геотропизъм – растат нагоре до достигане на постоянна въздушна среда
 • коркова тъкан с пневматоди (специални отвори със силно развит въздухоносен паренхим)
 • пример: мангрови дървета (Rhizophora[w] и др.)

Подпорни корени

 • Добавъчни корени образувани от клоните на някои дървесни видове
 • Растат право надолу и образуват подпорни „колони“
 • примери: филодендрон, банян (бенгалски фикус – Ficus bengalensis[w])

Кокилни корени

 • Подобни на подпорните
 • Добавъчни корени, образувани от главното стъбло, насочени косо към почвата
 • Понякога долната част на стъблото изгнива и растението остава „на кокили“
 • Кокилни корени при царевицата – от долните междувъзлия

Прикрепващи корени

 • При лиани и скални растения
 • Къси, неразклонени, рано вкорковяват
 • Прикрепват се с лепкаво вещество, отделяно от клетките на кореновия връх
 • пример: Hedera helix /бръшлян/[w]

Свивателни корени

 • При луковични, грудколуковични или коренищни растения
 • Здрави, месести, без власинки
 • Паренхим с много глюкоза
 • При изчерпване на глюкозата (след 2-3 месеца) кората увяхва и се свива в напречни участъци – корените се свиват с 30-40% и вмъкват растенията дълбоко в почвата
 • примери: Colchicum /мразовец/[w], Crocus /минзухар/[w] и други луковични растения

Хаустории

 • При паразитни и полупаразитни растения
 • Внедряват се в тъканите на гостоприемниците и осигуряват от тях готови вещества
 • Примери: Cuscuta /кукувича прежда/[w], Viscum album[w] /бял имел/, Phelipanche /синя китка/[w], Lathraea /горска майка/[w]

Бактерийни грудки

 • В корените на всички бобови (Fabaceae)
 • Причиняват се от симбионтни бактерии от род Rhizobium [w]
 • подобна симбиоза при някои житни
 • Хистологичен състав:
  • бактериоидна тъкан – паренхимни клетки с бактерии в цитоплазмата
  • тънка перидерма
 • Бактериотрофия (бактериориза): Свързват атмосферния азот до усвоими за растението съединения

Микориза (микотрофия)

 • Симбиоза на гъби с корените – при 90% от растенията
 • Съжителство на корена с гъбни хифи, които се развиват по страничните корени
 • Редукция на кореновите власинки и кореновата гугла
 • Външна (ектотрофна): обвиват върха на корена и заместват власинките. При дървета и храсти, например Betula pendula /Бреза/[w]
 • Вътрешна (ендотрофна, арбускуларна): хифите се вграждат в паренхима на кората и образуват кълбовидни тела
 • примери: Pinaceae /иглолистни/, Pyrolaceae /муравови/[w], Orchidaceae /салепови/, Deschampsia[w], Monotropa[w]
 • Задължителна микориза при покълнването на семената при Orchidaceae /салепови/
 • (тук – видео от National Geographic)Въпрос:

 1. По какво се различават кореновите метаморфози, в сравнение с типичните корени? Каква е причината да съществуват?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти