Семейство Poaceae /Житни/

 • Космополити, съставят около 22% от растителната покривка
 • С важна фитоценотична роля
 • Жизнени форми: предимно тревисти, някои тропични видове храсти и дървета
 • Корени: адвентивни → брадата коренова система
 • Стъбла кухи или плътни, с възли и междувъзлия
  • Интеркаларна меристема в основата на междувъзлията
  • Разклоняване от възела на братене в основата
 • Листа: последователни в два реда
  • Листно влагалище: дълго, отворено или затворено
  • Листната петура линейна или линейно-ланцетна с успоредно жилкуване
  • На мястото, където листната петура се отделя от влагалището се развива ципест или ресничест израстък – езиче (ligula)
  • От двете страни в основата на петурата: сърповидни израстъци – ушички (auriculae)
 • Цветове: двуполови, рядко еднополови, събрани в класчета (от 1 до 10-ки)
 • Тичинките са 3, рядко 1,2,6. Плодникът е горен,с две перести близалца
 • Класчетата в сложни съцветия: сложен клас, сложна метлица, кочан
  • В основата на класчето – 2 или 1,3,4 плеви (glumae)
  • Всеки цвят е обхванат от две плевици (paleae)
   • Долна, или външна плевица (palea inferior): при осилестите житни носи осил (arista), хомоложен на листната петура
   • Горна, или вътрешна плевица (palea superior): обикновено по-малка
  • В основата плевиците ципести хигроскопични люспи (lodiculae) – хомоложни на околоцветните листчета

 • Плод: зърно (caryopsis), при някои бамбукови – орех или ягода
 • Приспособени към анемофилно опрашване
 • Денонощна ритмика на цъфтеж и опрашване
 • Класификация и представители[k]:
 • подсемейство Bambusoideae[w][k]
  • Обхваща над 600 вида тревисти и дървовидни представители
  • Най-примитивни белези в устройството на цвета
  • Бързорастящи и доставят ценна дървесина
  • Плодовете на някои видове служат за храна
  • По-известни родове: Bambusa[w], Dendrocalamus[w], Phyllostachys [w][k]
 • подсемейство Oryzoideae[w][k]
  • Водни тревисти растения
  • Класчетата с един цвят, събрани в метличести съцветия
  • У нас се срещат два рода:
  • Oryza sativa /Ориз/[w][k]: културно, интродуцирано от Азия
  • Leersia orysoides /Оризиче, оризов троскот/[w][k]: плевел в оризищата

 • подсемейство Arundinoideae[w][k]
  • Цветове без или с 2-3 лодикули. Тичинки 1-6.
  • род Phragmites[w][k] – разпространен по цялото земно кълбо с изключение на Арктика: P. australis /Обикновена тръстика/[w][k]
 • подсемейство Chloridoideae[w][k]
  • род Eragrostis /Власица/[w][k]: със съцветие метлица
  • Cynodon dactylon /Троскот/[w][k]: плевел, с длановидно съцветие
  • род Chloris[w]: с длановидно съцветие
 • подсемейство Panicoideae[w][k]: класчета с 2 цвята, единият стерилен
  • Panicum miliaceum /Просо/[w][k]: сухоустойчива култура
  • Echinichloa crus-galii /Дараджан; петльово просо/[w][k][k]
  • Zea mays /Царевица/[w][k]: с еднополови съцветия
  • Saccharum officinarum /Захарна тръстика/[w][k]
  • род Sorghum[w][k]: S. bicolor /Метла; сорго/[w][k], S. halepense /Балур/[w][k]

 • подсемейство Pooideae[w][k]
  • 1/3 от родовете на семейството
  • Съцветие метлица, сложен клас или класовидна метлица
  • Класчетата с 1, 2 или повече цветове
  • У нас – около 270 вида
  • род Poa /Ливадина; Метлица/[w][k]:
  • род Festuca /Власатка/[w][k]: F. pratensis /Ливадна власатка/[w][k], F. rubra /Червена власатка/[w][k]
  • Dactylis glomerata /Ежова главица/[w][k]
  • род Avena /Овес/[w][k]: A. fatua /Див овес/[w][k], A. sativa /Посевен овес/[w][k]
  • род Bromus /Овсига/[w][k]:
  • Stipa pulcherrima /Красиво коило/[w][k]
  • род Triticum /Пшеница/[w][k]
   • T. aestivum /Мека пшеница/[w][k]: широко разпространена култура
   • T. durum /Твърда пшеница/[w][k]: разпространена култура в Южна България
   • T. turgidum /Английска пшеница/[w][k]: отглежда се рядко в България
   • T. monococcum /Еднозърнест лимец/[w][k] и T. dicoccum /Двузърнест лимец/[w][k]: отглеждани в миналото

  • Aegilops cylindrica /Цилиндрично диво жито/[w][k]
  • род Hordeum /Ечемик/[w][k]:
   • H. vulgare /Обикновен ечемик/[w][k] и
    H. distichon /Двуредов ечемик; пивоварен ечемик/[w][k]: отглеждат се в култура
   • H. murinum /Миши ечемик/[w][k]: рудерал и плевел
  • Secale cereale /Ръж/[w][k]
  • Elymus repens /Обикновен пирей/[w][k]
  • род Lolium /Райграс/[w][k]:
   • L. perenne /Пасищен (английски) райграс/[w][k]
   • L. multiflorum /Италиански райрас/[l][k]
  • Nardus stricta /Картъл/[w][k]
  • Phleum pratense /Ливадна тимотейка/[w][k]
  • род Alopecurus /Класица; лисича опашка/[w][k]:
  • Anthoxanthum odoratum /Миризливка/[w][k]
  • Sclerochloa dura /Жилава твърдокласица/[w][k]
  • Dasypyrum villosum /Космата латица/[w][k]

(още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 23.11.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти