Опрашване на растенията

Опрашване

Пренасяне на полена (цветен прашец) от тичинките до близалцето [видео]

посредници при опрашването: насекоми; вятър; животни; вода

Значение на опрашването

 • Повишава генетичното разнообразие
 • Необходимо за естествената селекция
 • Висока степен на хетерозиготност при кръстосано опрашване
 • Оптимално съчетание – самоопрашване и кръстосано опрашване

Самоопрашване (автогамия)

характерно за едногодишни и при крайни условия на съществуване.

 • Типично (автогамия): възможно само при хермафродитни цветове. Прашецът от прашниците на един цвят попада върху близалцето на същият цвят (житни и бобови).
 • Съседно (гейтоногамия): между два цвята на едно и също растение
 • Клейстогамия: опрашване в рамките на цвета, преди да се отвори – Arachis hypogaea /фъстък/

Кръстосано опрашване (ксеногамия)

 • Пренасянето на прашец от цвета на едно растение върху близалцето на друго растение, осигурява по-голяма пластичност
 • Еволюционни приспособления за кръстосано опрашване:
  • Двудомност, еднодомност
   • Вторично развит, успешен механизъм за кръстосано опрашване
   • При растения с функционално мъжки и функционално женски цветове, разположени на различни индивиди
   • По-често се среща при ветроопрашващи се – Populus /топола/, Salix /върба/, Fraxinus /ясен/, Juglans regia /орех/, Betula pendula /бреза/, Rumex acetosa /киселец/ …
  • Дихогамия

   Плодници и тичинки не съзряват едновременно

   • Протандрия – първи съзряват тичинките: Asteraceae /Сложноцветни/, Apiaceae /Сенникоцветни/).
   • Протогиния – първи съзряват плодниците (Brassicaceae /Кръстоцветни/, Rosaceae /Розови/, Poaceae /Житни/)
  • Херкогамия
   • Приспособление за кръстосано опрашване – пространствена изолация между тичинките и плодниците
   • Опрашването е възможно само с помощта на животни
   • примери: Orchidaceae (Салепови), Lamiaceae (Устноцветни)
  • Самонесъвместимост
   невъзможност на прашеца да прорастне върху собственото близалце – генетични механизми

   • Функционална (хормонална – хомоморфна): без морфологични прояви, в зависимост от ензимите, които активизират прорастането на полена
   • Морфологична (хетероморфна – хетеростилия)

Механизми на опрашване

[w]

 • Анемофилно опрашване: с вятър
  • Цветовете много и дребни, без едри венчелистчета, аромат и нектар; често без околоцветник
  • Едри близалца

  • Тичинки с дълги, тънки дръжки и много голямо количество лек полен
  • При тревисти (Poaceae /Житни/) и дървесни видове (Quercus /дъб/, Betula pendula /бреза/, Juglans regia /орех/) и голосеменни.
 • Хидрофилно опрашване: с вода
  • Плаващ прашец: Najas[w], Ceratophyllum[w]
  • Vallisneria spiralis – двудомно водно растение [w]
   • мъжките цветове се откъсват и плават свободно
   • женските цветове са на дълги спирални дръжки, с близалца на повърхността
   • след опрашване дръжката издърпва цвета на дъното
 • Зоофилно опрашване: с животни
  в зависимост от групата животни:

  • Ентомофилия: опрашване с помощта на насекоми [v]
   • Насекомите опрашват обикновено цветове със сини и жълти венчелистчета (виждат отразена UV светлина)

   • Приспособления за привличане на опрашители
    • Ярки и едри венчелистчета
    • Аромат
    • Храна (нектар и полен)
    • Насочване към нектарниците
    • Мимикрия: цветове на орхидеи (Orchidaceae) наподобяват насекоми, специални приспособления – полинарии [v]
   • Причини за опрашване от насекоми
    • Нектар (воден р-р на захари и слузести в-ва) – основен източник на енергия
    • Полен (стерилни зърна) -източник на протеини
   • Групи насекоми – опрашители:

    • Пчели
     • едни от най-важните опрашители
     • хранят се с нектар и полен
     • ориентират се чрез аромат и цвят
     • виждат отразени UV лъчи – привличат ги сини и жълти цветове (не червени)
    • Пеперуди (дневни и нощни)
     • Дневни пеперуди:
      • опрашват ярко оцветени (червени) цветове, без аромат
      • цветовете обикновено са събрани в съцветия; осигурява се достатъчно място за кацане
     • Нощни пеперуди: с добро обоняние

      цветовете обикновено са светли (бели), със силен, сладникав аромат, отварят се през нощта

    • Мухи
     • привличат се миризмата на гниещо месо
     • цветовете не са ярки или са чернокафяви и обикновено имат силен аромат на мърша
    • Бръмбари: свръхпроизводство на прашец
    • Други насекоми
  • Орнитофилия: опрашване с помощта на птици
   • Обикновено с червени, оранжеви или жълти цветове – птиците виждат добре в този спектър на светлината
   • Цветовете без аромат – птиците нямат добре развито обоняние
   • Предимно в тропиците [видео]
  • Хироптерофилия: с помощта на прилепи
   • Обикновено тропични растения, цветовете цъфтят през нощта, когато се хранят прилепите
   • Имат белезникави венчелистчета и силен аромат обикновено на ферментирали плодове
  • Териофилия: опрашване с помощта на бозайници, без прилепите
   • Обикновено в Австралия, Мадагаскар и др. тропични райони
   • най-често лемури са опрашители на видове палми, които отделят голямо количество воднист нектар
   • Tarsipes rostratus (меден опосум): дребно торбесто в Австралия, храни се с нектар [w] [видео]

Коеволюция

 • Двустранен и продължителен процес на взаимно влияние върху развитието на два организма – напр. растенията и насекомите-опрашители
 • Разцвет на насекомите, свързан с появата на покритосеменнните (ранна креда)
 • Фосилни доказателства
 • Растенията дават индикация на насекомите за храна чрез цвят, мирис, полен, нектар …


  Въпроси:

 1. Какъв е биологичният смисъл на самоопрашването?
 2. Еволюционно стар или еволюционно млад процес е хидрофилното опрашване?
 3. Кои ще са най-честите насекоми опрашители, ако цветът е зигоморфен със сраснал околоцветник, и кои – ако цветът е актиноморфен с несраснал околоцветник?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти