Мегаспорогенеза и развитие на женски гаметофит


Най-силна редукция при цветните растения (развитие в цветната пъпка) [видео]

Семепъпка

 • В плодника може да има една или много семепъпки
 • Строеж на семепъпката:
  • обвивка (интегументи)
  • нуцелус (тъканта която я изпълва и съответства на мегаспорангий)
 • Ембриосак (зародишна торбичка): развива се в нуцелуса на семепъпката

Мегаспорогенеза

 • протича в нуцелуса на семепъпката [l]
 • при залагане на интегументите, се очертават няколко археспорови клетки: мегаспороцити, с по-големи ядра и гъста цитоплазма
 • само един мегаспороцит се дели мейотично – образува тетрада от хаплоидни клетки.
 • три клетки от тетрадата дегенерират, остава само една – функционална мегаспора

Развитие на женския гаметофит

Три митотични деления на мегаспората

 • първо делене на мегаспората: получават се две клетки
 • второто митотично делене: от двете клетки се получават общо четири клетки
 • трето митотично делене: четирите клетки дават още по две – общо осем клетки

Устройство на женски гаметофит (зародишна торбичка, ембриосак)

 • Към микропилния край: една яйцеклетка и две синергиди
  • Средната яйцеклетка (n): обърната със стеснения край към микропила
  • Две синергиди (n): ядрата с по- голямата част от цитоплазмата са разположени в стеснения им микропилен край, вакуолите заемат разширената халазна част на клетките

 • Към халазата: три антиподи (n) – обикновено еднакви по форма и големина и бързо дегенерират
 • Централно вторично ядро (2n) – диплоидна клетка (ядро на ендосперма), образувано от сливане на две хаплоидни клетки  Въпрос:

 1. Сравнете женския гаметофит при покритосеменните растения с женските гаметофити при еволюционно по-старите групи.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 08.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти