Изменения на вегетативните органи във връзка с водата

Мезофити

 • в условия на достатъчно количество вода в почвата
 • преобладават в умерените пояси
 • листопадни дървета и храсти, много тревисти видове
 • изходни за сравняването с другите групи

Ксерофити

анатомично устройство на лист с ксероморфна структура: E- епидерма, C- кутикула, P- паренхим, S- устица, H- власинки

Хидрофити

 • Според степента на потапяне:
  • напълно потопени: Vallisneria, Ceratophyllum
  • с плаващи листа: Nymphaea /водна лилия/, Nuphar /бърдуче/, Victoria, Nymphoides /какички/, Hydrocharis /воднянка/, Lemna /водна леща/, Marsillea /разковниче/
  • с по-голямата част над водата: Alisma /лаваница/, Butomus /водолюб/
  • земноводни – с водна и сухоземна форма: Persicaria amphibia /Земноводно пипериче/
 • приемат вода от всички органи

 • недостиг на светлина: увеличаване на повърхността и начленяване на потопените органи
 • видоизменени корени:
  • пневматофори (дихателни корени) – при мангровите дървета
  • асимилиращи корени
 • хидроморфни листа: без склеренхим, редуцирани проводящи снопчета, тънка епидерма, мезофил с големи празнини

Хигрофити

анатомично устройство на лист с хигроморфна структура: E- епидерма, P- паренхим, I- междуклетъчни пространства, S- устица, H- власинки

 • Обитават влажни екваториални и сенчести гори

 • Условно се включват и сенколюбивите видове от умерените ширини: Corydalis /лисичина/, Arum /змиярник/
 • Тропофити: хигрофити в зони с променлива влажност
 • Висока кутикулна транспирация
  • Широко отворени устица по двете листни повърхности
  • Хидатоди – за гутация при обилна влажност
 • Листа с хигроморфна структура; тънка кутикула, слабо развит палисаден мезофил, по-слабо развити механични тъкани

  Въпрос:

 1. Посочете ваши примери за ксерофити, мезофити, хигрофити и хидрофитиСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти