Отдел Basidiomycota /Базидиеви гъби/

Характеристика

 

 • Около 30 000 вида
 • В по-старите класификации съвременните представи са с ранг на клас [w]
 • Паразити и сапрофити с многоклетъчен дикарионен мицел
 • Без смяна на поколенията
 • Вегетативно размножаване – чрез оидии, хламидоспори, пъпкуване
 • Безполово размножаване – конидиоспори (рядко)
 • Полово размножаване
  • Полов процес соматогамия – сливане на две вегетативни клетки, в резултат се формира базидий с базидиоспори
  • Липсват структури за полово размножаване (гаметангии и цигангии)
  • Няма смяна на поколенията
  • Половият процес се извършва между две вегетативни клетки на хаплоидния мицел – е хетероталичен означаван с (+) и (-) ядра
  • Сливат се само цитоплазмите, ядрата се нареждат едно до друго (почифтно) и образуват дикариони
  • Дикарионен мицел с продължителен живот , преобладава в жизнения цикъл, образува плоднит тела
  • Кратка диплоидна фаза, последвана от мейотично делене и образуване на базидии.
  • Базидиоспори (+) и (-) – образуват се от базидии (цели или начленени) [видео]

Класификация

Остарялата класификация е показана със зачеркнат текст.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.09.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти