Отдел Rhyniophyta

 • Фосили от девонски торф свидетелстват за възраст около 415 000 000 години.
  [3d разходка през ордовик-силур. Бегове обрасли с Cooksonia]

 • Най-примитивните и най-древните висши растения, без съвременни представители
 • Екология: блатисти и влажни места край водни басейни
 • Цикъл на развитие: хаплодиплонтен, с господство на спорофита.
 • Гаметофит (по хипотези): талусоподобна, подземна, микоризна структура
 • Морфология на спорофита: ризомоид с ризоиди; телом – изправен, цилиндричен, безлистен, фотосинтезиращ, с дихотомно разклонени оси.
 • Анатомия: без странични меристеми, с еднослойна епидерма и просто устроени устица; липсва механична тъкан, проводяща система – концентрично снопче.
 • Теломна теория: най-старият орган при растенията е дихотомно разклоненото стъбло с връхно разположен спорангий, коренът и листата възникват по-късно

 • Непълна и дискусионна класификационна система
 • Изкопаеми данни – прекалено оскъдни
 • Съвременни ДНК анализи показват връзка с папратите
 • Най-приета система от 1 клас – Rhyniopsida с 3 разреда
 • Семейство Rhyniaceae: около 60 фосилни вида [w]Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 06.10.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти