Семейство Ranunculaceae /Лютикови/

 • Космополитно семейство, разпространено предимно в умерените зони на двете полукълба [w]
 • Предимно тревисти растения, рядко лиани, храсти или дървета. [k]
 • Листата са прости, последователни, рядко сложни и срещуположни
 • Цветните части обикновено са разположени спираловидно върху изпъкнало цветно легло. Броят на стерилните части в цвета варира.
  ✱ ↑Ca3-∞ Co0-5,-12 A G1-∞
 • Плод: мехунка или сборно орехче, рядко ягода
 • Представители: В българската флора: 22 вида са редки или застрашени, 3 – български ендемити, 2 – балкански ендемити.

 • Подсемейство Ranunculoideae: с едносеменни плодолисти
  • род Ranunculus /Лютиче/[w][m][k]
   с 42 вида в България

   • R. arvensis /Полско лютиче; паламарник/[w][k]
   • R. repens /Пълзящо лютиче/[w]
   • R. aquatilis /Водно лютиче/[w][k]
   • R. stojanovii /Стояново лютиче/[k]: български ендемит
  • Ficaria verna /Пролетно жълтурче/[w][k]: отличава се от лютичето по многочленното венче.
  • род Adonis /Гороцвет/[w][k]
   • A. vernalis /Пролетен гороцвет/[w][k]: лечебно растение с декоративни качества
   • A. aestivalis /Летен гороцвет/[w][k]: плевелен вид
  • Anemone sylvestris /Горска съсънка/[w][k]: застрашен вид
  • Hepatica nobilis /Гълъбови очички/[w][k]
  • Pulsatilla montana /Планинско котенце/[w][k]
  • Thalictrum aquilegifolium /Кандилколистно обичниче/[w][k]
  • Clematis vitalba /Повет/[w][k]: единственият род с храстовиден лиановиден хабитус в семейството
  • Trollius europaeus /Планински божур, Витошко лале/[w][k]

 • Подсемейство Helleboroideae: с многосеменни плодолисти
  • Helleborus odorus /Миризлив кукуряк/[w][k]
  • род Aquilegia /Кандилка/[w][k]
   • A. nigricans /Чернееща кандилка/[w][k]: рядък вид
   • A. aurea /Златиста кандилка/[w][k]: алпийско растение, балкански ендемит
  • род Consolida /Ралица/[w][k]: цветове с шпора, плод единична мехунка, чашка оцветена като венчето:
  • Caltha palustris /Блатняк/[w][k]: по мочурливи места (лечебно растение)
  • род Nigella /Челебитка/[w][k]
   • N. arvensis /Полска челебитка/[k]: едногодишен плевел
   • N. sativa /Посевна челебитка/[w][k]
  • Aconitum napellus /Самакитка/[w][k]: декоративно растение, отровно


  (още по темата) • Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 2.07.2022 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително

   
  Leave a Reply

  Вашият коментар

  rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
  Към лентата с инструменти