Семейство Euphorbiaceae /Млечкови/

 • Космополитно разпространение, най-голям брой видове в тропиците и субтропиците
 • Еднодомни дървета, храсти и треви[k]
 • Листа: прости, последователни
 • Обикновено растения с млечен сок
 • Някои представители са сукуленти и наподобяват кактуси: видоизменени стъбла (месести) и листа (месести или бодли)
 • Околоцветник: двоен, прост или редуциран
 • Тичинкови цветове: 1 или много тичинки
 • Плодникови цветове: (2-3) плодолиста; горен завръз
 • Опрашване: ентомофилно
 • Плод: дробна кутийка (регма)
 • Съцветие: циатум. Циатумите в съставни съцветия от клас, грозд, метлица и др.
 • В основата на циатума – жлези, с видово специфична форма
 • Маслодайни, лечебни, декоративни, рудерални видове. Тропичните – хранителни и каучуконосни
 • род Euphorbia /Млечка/[w][k]
 • Ricinus communis /Рицин/[w][m][k]: интродуциран от Южна Африка
 • Hevea brasiliensis /Каучуково дърво/[w]: добив на каучук
 • Manihot esculenta /Маниока/[w]: отглежда се в тропиците за кореновите грудки
 • Hippomane mancinella /Манчинел; Дърво на смъртта/: изключително отровно, даже при допир или при контакт с водни капки от листата, от Тропична Америка.[w]
 • (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 26.12.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти