Семейство Rosaceae /Розови/

 • Листа последователни, с прилистници[w]
 • Цветове: актиноморфни, двуполови
 • Ентомофилни
 • Значение: най-популярните овощни видове в Европа, голям брой лечебни и интродуцирани азиатски декоративни видове
 • Представителите[k] са разпределени в подсемейства, в зависимост от устройството на цвета и плода. В по-новите класификации тези подсемейства са Amygdaloideae[k], Dryadoideae[k] и Rosoideae[k]. В по-старите класификации, подсемействата са 4:
 • подсемейство Spiraeoideae /Тъжникови/: плод сборна мехунка
  ✱ Ca5 Co5 A G5

  • род Spireaeа /Тъжник/[w][k]:
   • S. media /Среден тъжник/[k]
   • S. ×vanhoutei /Майски сняг/[k]
   • S. salicifolia /Върболистен тъжник/[k] – критично застрашен, защитен
  • Kerria japonica [w][k]: храсти с декоративна стойност
 • подсемейство Rosoideae /Шипкови/: плод сборно орехче, ягодовидно многоорехче, цинародий или сборна костилка
  ✱ Ca5 Co5 A G

  • род Fragaria /Ягода/[w][k]
   • български представители: F. vesca /Горска ягода/[w][k], F. moschata /Мускатна ягода/[w][k], F. viridis /Зелена ягода/[w][k]
   • култивирани: F. ×ananassa /Културна ягода/[w][k]
  • род Rubus /Къпина/[w][k]:
   • R. idaeus /Малина/[w][k]
   • R. caesius /Полска къпина/[w][k]
   • R. thyrsanthus /Гроздовидна къпина/[k]
  • Agrimonia eupatoria /Обикновен камшик/[w][k]
  • Filipendula vulgaris /Орехче/[w][k]
  • род Geum /Омайниче/[w][k]
   • G. urbanum /Градско омайниче/[w][k]
   • G. rhodopeum /Родопско омайниче/[k]: ендемичен, защитен
   • G. bulgaricum /Българско омайниче/[w][k]: ендемичен,защитен
  • род Potentilla /Очеболец/[w][k]
   • P. erecta /Изправен очеболец/[w][k]: с 4-делен околоцветник
   • P. micrantha /Дребноцветен очеболец/[k]: с триделни листа
   • P. argentea /Сребрист очеболец/[k]
  • род Rosa /Шипка/[w][k]:
   • R. canina /Обикновена шипка/[w][k]
   • R. gallica /Галска роза/[w][k]
   • R. damascena /Дамаска маслодайна роза/[w][k]
   • R. centifolia /Столистна роза/[w][k]


 • подсемейство Maloideae /Ябълкови/: ябълковиден плод
  ✱ Ca(5) Co5 A G(5)
 • подсемейство Prunoideae /Сливови/: плод костилка
  ✱ Ca5 Co5 A G1

 • (още по темата)  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 14.07.2022 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително

   
  Leave a Reply

  Вашият коментар

  rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
  Към лентата с инструменти