Семейство Punicaceae /Нарови/

  • Храсти и малки дръвчета на умерените и тропични зони от Балкански полуостров до Западни Хималаи и о-в Сокотра (Йемен)
  • Близко родство със сем. Lythraceae[k] (по новите класификации влиза в обема му)
  • Листа: прости, срещуположни.
  • Цветове: единични или по няколко
    ✱ Ca(5-7) Co5-7 A G(4-7)

  • Плод: (гранатина) ягодовиден, с кожест екзокарп, семена със сочен арилус
  • Монотипно семейство – представено от род Punica[k]:Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 14.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти