Семейство Campanulaceae /Камбанкови/

 • Треви, рядко полухрасти, храсти и дървета[w]
 • Листа: последователни, без прилистници
 • Цветове: едри, обикновено сини
  * Ca5 Co(5) A5 G(2-5)
 • Плод: кутийка, рядко ягода или орехоподобен
 • Представители[k]:
 • род Campanula /Камбанка/ [w] [m][k]
  • C. persicifolia /Прасковолистна камбанка/[w][k]: в храсталаци, гори и поляни
  • C. rapunculus /Ряполистна камбанка/[w][k]: в ливади и пасища
  • C. alpina /Алпийска камбанка/[w][k]: в алпийския пояс на нашите планини
  • C. trojanensis /Троянска камбанка/[k]: български ендемит, който се среща в Троянския Балкан.
  • C. glomerata /Главеста камбанка/[w][k]: с цветове в плътни групи
 • Edraianthus serbicus /Сръбска камбанка/[w][k]: балкански ендемит, включен в Червената книга
 • (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 14.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти