Семейство Lemnaceae /Воднолещови/

 • Най-дребните висши растения. Широко разпространени водни растения, половината от видовете в тропиците и субтропиците
 • По съвременните класификации са в състава на Araceae [w][k]
 • Листа: липсват.
 • Стъбло: редуцирано до кръгла пластинка 1-10 mm, плаващо
 • Размножаване: предимно вегетативно, цъфтят рядко
 • Цветове: еднополови, крайно редуцирани, в съцветия по 1-2 в пазвата на зачатъчна спата.
  ✱ P0 A1 ♂, ✱ P0 G1

 • Плод: неразпуклив или напречно разпуклив
 • Представители:
 • Lemna minor /Малка водна леща/[w][k]: в България се срещат общо 3 вида от род Lemna[w][k].
 • Spirodela polyrrhiza[w][k]: с две люсповидни листчета в основата на стъблото
 • Wolffia arrhiza /Безкоренчеста волфия/[w][k]: най-малкото висше растение, с диаметър 1-1.5 mm
 • Хранителен ресурс за риби и водоплаващи птици.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти