Изменения във връзка с преминаване към хетеротрофно хранене

Категории зависимост от храненето

 • Автотрофи: изходният тип хранене на растенията чрез фотосинтеза
 • Миксотрофи: растения със смесено (полуавтотрофно) хранене
 • Хетеротрофи: растения с несамостойно хранене
  • паразити
  • биотрофи: в симбиоза с гъби (микотрофи) или бактерии (бактериотрофи)
  • хищници

Бактериотрофия (бактериориза)

Микотрофия (микориза)

(понятията „бактериориза“ и „микориза“ са обяснени в темата „Метаморфози на корена„)

Паразитизъм

 • Развиват се върху растения-гостоприемници
 • Промени в организацията

  /Обикновена горска майка/

 • Хаустории: органи за проникване в паренхима, достигане до проводящите тъкани и всмукване на хранителни вещества
 • В зависимост от степента на навлизане:
 • Полупаразити
  • Запазват способностите за фотосинтеза
  • Приемат вода и соли от гостоприемника с помощта на хаустории, които проникват в ксилема

 • защитни приспособления на гостоприемника:
  • дебела кутикула, восъци, трихоми
  • защитни вещества: етерични масла, смоли, соли

Растения-хищници

400 вида, от 16 рода и 7 семейства. В България: Pinguicula /Петлюга/, Drosera /Росянка/, Utricularia

 • Причина: набавяне на азотна храна
 • Приспособления за улавяне на жертвата

  • пасивни:
   • жлези с лепкав секрет по листата: Pinguicula, Drosophyllum
   • листа тристранно метаморфозирали в каничка с капаче: Nepenthes, Cephalotus
    • дръжка:
    • в долната част метаморфозирала във филодий – широка, пластинчата, фотосинтезираща
    • в средната част видоизменена в мустаче
     в горната част образува каничка

    • петура: видоизменена в капаче за каничката
  • активни: чувствителни трихоми, моторни реакции и създаване на вакуум. [видео]
   • Dionaea muscipula /венерина мухоловка/: петура -капан с два сегмента, всеки с по 3 чувствителни емергенции, предизвикващи бързо затваряне.[w]
   • Drosera rotundifolia /росянка/: жлезисти трихоми със слизест секрет, залепеното насекомо предизвиква дразнене с което се прилепват повече жлези [w]
   • Utricularia vulgaris (мехурка): мехуровидни капанчета с чувствителни трихоми,които създават вакуум. [w]
 • Структури във връзка със смилането и всмукването
  Секрети:

  • протеолитични ензими
  • мравчена и бензоена киселина – за убиване на жертвата и създаване на смилателна среда  Въпрос:

 1. Коя група хетеротрофни растения не са в симбиотични отношения с организма от който се изхранват?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти