Клас Ophioglossopsida

Клас Ophioglossopsida /Змийски папрати/

 • Древна, изолирана група дребни, многогодишни растения [w]
 • Разред Ophioglossales

  • Доминиращ спорофит: силно скъсено коренище и слабо развита надземна част, състояща се от 1 лист разделен на асимилираща и спороносна част
  • Размножаване: вегетативно (рядко, чрез пъпки); безполово (еднаквоспорови); полово
  • Представители в България [k]:

  Разред Psilotales

  • Показват сходство в морфологията и анатомията с Rhyniophyta, но съвременните филогенетични изследвания ги поставят в състава на подклас Ophioglossidae на отдел Polypodiophyta.
  • Съвременни и изкопаеми тревисти растения,
  • Влаголюбиви и епифити
  • Цикъл на развитие – хаплодиплонтен, с господство на спорофита. Еднаквоспорови растения. [жизнен цикъл]
  • Спорангии: сраснали най-често по 3 в синангиуми
  • Гаметофит: недиференциран, подземен, микоризен, двуполов протал
  • Достигат височина около 30 см, симподиално разклонени фотосинтезиращи стъбла, с дребни листа – енации. При Tmesipteris листата са по-широки
   • род Psilotum [w]:в Северна Америка, Карибите, Тропична Азия, Нова Зеландия и Австралия на богати почви или като епифити.
   • род Tmesipteris [w]: в Нова Каледония и в близост до райони от Южния Пасифик, включително Австралия и Нова Зеландия.
  • Епифитни, декоративни и влаголюбиви растения.

  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 2.10.2022 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително

   
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти