Клас Equisetopsida /Хвощообразни/

life cycle

 • Едни от най-старите растения на земята
 • По палеонтологични данни: широко разпространени дървесни форми през девон. [w]
 • Всички съвременни представители са групирани в един разред (Equisetales), в единствен род Equisetum[w][k]. В по-старите класификации са в самостоятелен отдел. Новите класификации на база филогенетични изследвания ги включват като клас в състава на отдел Polypodiophyta.
 • Многогодишни, тревисти, еднаквоспорови растения с космополитно разпространение
 • Екология: по песъкливи, глинести, влажни почви с кисела реакция
 • Стъбла: подземни видоизменени (коренища); 3 вида надземни – зелени, кухи, фотосинтезиращи със или без стробил; безхлорофилни, спороносни
 • Листа: безхлорофилни, срастнали
 • Представители

  • Equisetum arvense /Полски хвощ/[w][k]
   • Коренища: силно разклонени, във възлите с адвентивни корени; през зимата образуват грудки
   • Стъбло: разчленено, с удължени междувъзлия
   • Листа: дребни, люсповидни, срастнали в якичка във възлите
   • Спорофили: спорангиефори, събрани в стробил на върха на стъблото
   • Морфологично еднаквоспорови
   • Спорангиофори със 4-16 спорангия
   • Спорангии – многослойни с тапетум
   • След редукционно делене в спорангиите се образуват голямо количество хаплоидни спори
   • Спори с 3 обвивки, с хлоропласти
   • Елатери: приспособления за разсейване, чувствителни на атмосферна влажност
   • Гаметофит: дорзовентрален протал с лентовидни израстъци, между тях антеридии и архегонии
   • Оплождане посредством вода
  • Equisetum telmateia /Голям хвощ/ [w][k]
  • Equisetum palustre /Блатен хвощ/[w][k] – силно отровен за тревопасните животни
  • Equisetum hyemale /Презимуващ хвощ/[w][k] – стробилите се образуват на върха на фотосинтезиращите стъбла

  (още по темата)

Препоръчван софтуер по темата:
Carboniferous forest simulator
С този софтуер можете да симулирате на компютъра си триизмерна разходка в гора през карбон.
(безплатно за лична употреба)


Въпроси:

 1. Дефинирайте понятието стробил.
 2. Сравнете Equisetopsida с Lycopodiophyta и Bryophyta. Кой отдел е по-близък до хвощовите?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 2.10.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти