Семейство Alliaceae /Лукови/

 • Широко разпространени в двете полукълба с изключение на тропичния пояс
 • В по-старите класификации е обединявано с Liliaceae. В по-новите класификации го обединяват с Amaryllidaceae.
 • Многогодишни тревисти растения, с луковици или коренища
 • Листа: прости, линейни, с успоредно жилкуване, приосновни или образуващи лъжливо стъбло
 • Цветове: с прост венчевиден околоцветник, най-често в сенниковидни съцветия, рядко единични
  ✱↑ P3+3 A3+3 G(3)
 • Съцветия: обвити със спата, често с надземни луковички.
 • Плод: кутийка
 • Представители[k] от флората на България
 • род Allium /Лук/[w][k]: около 40 диворастящи вида в България
  • A. ursinum /Мечи лук, левурда/[w][k]: в сенчестите гори
  • A. victorialis /Победен лук/[w][k]: по сухи места
  • A. flavum /Жълт лук/[l][k]: по сухи места
  • A. cepa /Кромид лук/[w]: интродуциран от Азия
  • A. sativum /Чесън/[w][k]: средиземноморски вид
  • A. porrum /Праз/[w][k]: средиземноморски вид
  • A. fistulosum /Тръбест лук/[k]: от Азия
  • Allium_siculum (Nectaroscordum siculum) /Самардала/[w][k]: диворастящ и култивиран вид
 • Tristagma uniflorum (Ipheion uniflorum) [w][k]: интродуциран от Америка
 • (още по темата)


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти