Семейство Juncaceae /Дзукови/

 • Разпространени в северното полукълбо и по-малко в южното
 • Многогодишни, рядко едногодишни растения, с хабитус подобно на Poaceae и Cyperaceae [w].
 • Стъбла и корени с въздухоносна паренхима
 • Стъбла: цилиндрични с възли и междувъзлия, кухи или плътни
 • Листа: шиловидни, плоски или жлебовидни, приосновни, рядко стъблени с влагалища
 • Цветове: дребни, актиноморфни, двуполови, събрани в сбити съцветия: сенник, главица или метлица
  ✱ P3+3 A3+3 G(3)
 • Плод: кутийка с много семена
 • Значение: плетени изделия от някои видове
 • Представители[k]:
 • род Juncus /Дзука/[w][k]: влажни и засолени места
  • J. effusus /Разперена дзука/[w][k]: по пасища и ливади
  • J. conglomeratus /Сбита дзука/[w][k]
  • J. compressus /Сплескана дзука/[w][k]
  • J. maritimus /Приморска дзука/[w][k]: по морския бряг
 • род Luzula /Светлика/[w][k]
  • L. sylvatica /Горска светлика/[w][k] и L. luzuloides /Обикновена светлика/[k]: доминират в естествените букови гори в България
  • L. campestris /Полска светлика/[w][k] и L. pilosa /Космата светлика/[k]: по ливади, пасища и храсталаци

(още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти