Семейство Iridaceae /Перуникови/

Тревисти многогодишни едносемеделни растения. Ентомофилни. Широко разпространени, представени от 10 вида в българската флора.

Iris germanica

 • Широко разпространени, най-много видове в Южна Африка, Средиземноморието, Азия
 • Тревисти многогодишни растения – коренищни, с луковици или грудколуковици [w]
 • Листа: приосновни, мечовидни или линейни, с успоредно жилкуване
 • Цветове: единични или в сенниковидни съцветия; едри, ярко обагрени, с прост венчевиден околоцветник. Ентомофилни.
  ✱↑ P(3+3) A3 G(3)
 • Плод: кутийка
 • Декоративни и медицински растения (съдържат сапонини, алкалоиди, етерични масла)
 • Някои видове са редки и са включени в Червената книга на България
 • Представители[k]:
 • род Iris /Перуника/[w][k]
 • род Crocus /Минзухар/[w][k][видео]: пролетно или есенно цъфтящи
 • род Gladiolus /Петльово перо/[w][k]
  • G. imbricatus /Керемидест гладиолус/[w][k]
  • G. illyricus /Илирийски гладиолус/[l][k]
 • Freesia refracta /Фрезия/[w][k]: декоративен интродуциран вид

(още по темата)

Crocus aureus


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти