Семейство Melanthiaceae /Чемерикови/

 • В по-старите класификации е отнасяно към Liliaceae s.l.[w], по други автори се разделя на няколко семейства.
 • Многогодишни коренищни и грудколуковични растения
 • Листа: приосновни или стъблени, ланцетни, линейни или елиптични
 • Цветна формула:
  ✱ P(3+3) A3+3 G(3)
  (в род Paris околоцветните листчета и тичинките са по 8)
 • Цветовете са единични, по 2-3 или многобройни, или събрани в съцветие – грозд или сенник
 • Плодът кутийка, в редки случаи ягода.
 • По съвременните класификации род Colchicum[k] е отделен в самостоятелно семейство[k]
 • Значение: отровни, съдържащи алкалоиди; в народната медицина, като инсектицидни и декоративни
 • Veratrum album /Бяла чемерика/[w][k]
 • род Colchicum[w][k] – шест вида са включени в Червената книга на България.
 • Paris quadrifolia /Вранско око/[k]: в по-старите класификации отделян в сем. Trilliaceae; с плод ягода.


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 08.11.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти