семейство Asparagaceae /Зайчесянкови/

 • Това семейство е разглеждано с различен състав в литературата. В по-старите класификации голяма част от видовете му са в сем. Liliaceae, или са отнасяни към по-малки семейства.
 • По съвременните класификационни схеми, семейството е богато представено, и е разделено на няколко подсемейства, които са лесно разпознаваеми.

Подсемейство Asparagaceae

/Зайчесянкови; аспержови/

 • В по-старите класификации обединявано с Liliaceae[k]
 • Обхваща 2 рода с 300 вида[w]
 • Разпространени в засушливи области на света, особено в Африка
 • Многогодишни, коренищни лиани, храсти или треви
 • Листа: люсповидни, ципести, последователни; в пазвите им се развиват групи от листовидни клонки – филокладии
 • Цветове: единични или в съцветия
  ✱↑ P(6) A(6)
  ✱↑ P(6) G(3)
 • Плодове: синкарпни ягодовидни
 • У нас се среща само род Asparagus /Зайча сянка/[w][k]: 6 вида двудомни растения в българската флора.
  • A. officinalis /Лечебна зайча сянка/[w][k]: по ливади и гори
   A. officinalis var. altilis /Аспержа/: култивира се като стъблен зеленчук
  • A. verticillatus /Прешленеста зайча сянка/[l][k]
  • A. tenuifolius /Тънколистна зайча сянка/[l][k]
  • A. acutifolius /Остролистна зайча сянка/[l][k]
  • A. falcatus[w] и A. plumosus[w] – декоративни, от Южна Африка

Convallaria majalisPolygonatum odoratum

подсемейство Nolinoideae

/Момини сълзи/[k]

 • В по-старите класификации обединявано с Liliaceae или е отделяно в семействата Ruscaceae, Nolinaceae и Convallariaceae[k].
 • Разпространени главно в северното полукълбо
 • Многогодишни, коренищни треви и храсти[k]
 • Листа: прости, целокрайни, продълговато яйцевидни, или редуцирани
 • Цветове: двуполови; в цимозни съцветия; рядко еднополови
  ✱↑ P(6) A(6) G(3) ⚥ ♂ ♀
 • Опрашване: ентомофилно: нектарници, етерични масла в осмофори
 • Плод: ягода или месеста кутийка
 • Съдържат алкалоиди и намират приложение в медицината
 • Декоративни растения
 • Convallaria majalis /Момина сълза/[w][k]: отровно
 • род Polygonatum /Момкова сълза/[w][k]: 4 вида
 • Streptopus amplexifolius[k]: Застрашен вид
 • Род Ruscus[w]: Полухрасти, чиито разклонения са видоизменени във филокладии, листата са видоизменени в люспи.

подсемейство Scilloideae

/Синчецови/

подсемейство Agavoideae

/Столетникови/[k]

 • Коренищни
 • Листа: в розетка – твърди или тревисти
 • Съцветия: изправени метлици или гроздове
 • Плод: кутийка
 • Anthericum liliago[k] /Вечерник/ – в горите
 • Agave americana[k] /Столетник/ – от Южна Америка

(още по темата)


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 20.11.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти