Обща характеристика на семенните растения

 • Хетероспорови, с хетероморфна смяна на поколенията
 • Семепъпка (видоизменен спорангий) – образува семе
 • Разпространяват се със семена
 • Силно редуциран гаметофит, оплождане без вода
 • Над 220 000 вида, приспособени към разнообразни условия
 • Произход на семето
  • Първи семена: от горен девон (палеозой)
  • Най-вероятен предшественик: семенните папрати (Lyginopteridopsida)

  Archaeopteris

 • Еволюция на семенните растения
  • Палеозой: преобладават Polypodiophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, развиват се Pinopsida и Cycadopsida
  • Промяна на климата при прехода от долен към горен перм, прекъсва доминирането на папратовидните. По-млади групи от голосеменни: Ginkgopsida, Pinopsida, Bennettitopsida
  • Средна креда: много голосеменни измират, преживяват и остават като реликтни от Ginkgopsida, Cycadopsida, Gnetopsida
  • Само малко таксони от голосеменните издържат на конкуренцията на покритосеменните
  • Еволюцията на семенните растения е в различни посоки.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 23.12.2015 от К. Стоянов


www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти