Семейство Scrophulariaceae /Живеничеви/

 • Космополитни – в умерените области на Северното полукълбо и планинските тропични райони
 • В различните класификации се разглежда в различен състав, в много случаи прелива в Orobanchaceae.
 • Разнородни по морфологични белези [w]
 • Предимно тревисти, по-малко полухрасти, храсти и лиани (Мексико, Африка)
 • Автотрофи. В по-старите класификации включва също полупаразитни и високо специализирани паразити. В новите класификации всички паразитни и полупаразитни видове, отнасяни към Scropulariaceae, са преместени в семейство Orobanchaceae[k]. Представителите с 2 тичинки, отнасяни преди към това семейство, по съвременните класификации са отнесени към сем. Plantaginaceae[k]
 • Листа последователни, рядко срещуположни, прости, перестонаделени или разсечени
 • Съцветие: клас, грозд или метлица.
 • Ентомофилно опрашващи се, по-рядко се самоопрашват
  ↑* Ca(5-4) Co(5-4) A5-4 G(2)
 • Плод: синкарпен – кутийка, рядко ягода
 • Представители:
 • Scrophularia nodosa /Възловато живениче/[w][k]
 • род Verbascum /Лопен/[m][w][k]:
 • (още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти